2.X to 2.8 Battery Tube Upgrade Kit
Author: OpenROV (Sofar)